Giới thiệu

Xin chào, Tôi là Nguyễn Hoài Nam, cựu sinh viên, Giảng viên khoa Xây dựng, trường đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn - Nam.UAH.Lecturer.vn